صفحه اصلیl راه های ارتباطی تماس با ما

چرا دفتر ما ؟؟؟

دلیل اول تعهد کاری

دفتر پبشخوان خدمات دولت علی فتحی با توجه به تعهد کاری خود داری شور اشتیاق جهت خدمت رسانی بهتر میباشد با هر خدمتی که موجب رضایت فرد شود باعث افزایش انگیزه برای ما میشود.

هدف ما جلب رضایت افراد میباشد برای این هدف از همه تخصص و توانایی های فردی استفاده میکنیم.

دلیل دوم تضمین خذمات

دفتر ما برای اولین بار در کل استان سیستان و بلوچستان هر خدمت تا 72 ساعت هر گونه موردی را تضمین میکند و پاسخگو مشکلات افراد در زمینه خدمت رسانی میباشد،تمامی خدمات برای همیشه تضمین شده میباشند اما هر گونه اشتباه حتی سهوی هم شامل تضمین هزینه و جبران هزینه شما میباشد.در مورد خدمت هایی مانند ثبت کنتور گاز آب و ... تا زمان اتمام کار ما در کنار شما میمانیم که خیال مشتری از هر لحاظ مطمن باشد، خدمت رسانی را همچون یک ماموریت نگاه میکنیم برای همین با بالاترین تضمین خدمات ، خدمت رسانی را ارائه میدهیم