سامانه پیشخوان دولت 1130
مودم و تلفن همراه به آدرس دلخواه فعال شده و دارای کد فعالسازی تحویل بگیرید!

1870481 بازدید ثبت شده سال قبل
1697 سفارش ثبت شده سال قبل

خرید تلفن همراه و مودم مطمن برای کل ایران ریجستر شده فعال شده و دارای کد فعال سازی برای انتقال و فروش راحت. در حال حاضر بسیاری از فروشندگان به همین صورت در حال فروش با قیمت پایین تر (حداکثر به اندازه یک گلس )هستند اما چند تفاوت بارز وجود دارد که اکثرا با صحبت های بازاریابی سعی بر دیده نشدن این موارد میشوند اول اینکه کد فعالسازی بصورت دائمی به مشتری تحویل نمیدهند بلکه خود فعال میکنند برای فروش نیازمند مراجعه و پرداخت هزینه میشوید نه ماتفاوت زمان خرید بلکه به قیمت روز محاسبه میشوند ، دوم اینکه فروش مصوبب ویژه دفاتر پیشخوان دارای ضمانتنامه واقعی میباشد کلیه تلفن همراه های روش فروش به قیمت مصوبب دارای ضمانت نامه معتبر که از طریق کلیه مراکز خدمات کل ایران حمایت میشوند . این قیمت اصل قیمت اجناس در ایران میباشند که توسط نمایندگان مجاز پیشخوان دولت بفروش میرسد البته تنها تبلت و تلفن همراه دارای تعداد محدود و زمان مشخص است دارای ریجستری گلوبال میباشند.