• زاهدان روبروی پاساژ قائم خیابان شریعتی
  • ref@post.ir
  • ساعات اداری: 8:00 الی 14:00
*

دفتر پیشخوان خدمات دولت  و بخش عمومی غیر دولتی


شماره مجوز 72241130


دفتر پیشخوان خدمات دولت مهندس علی فتحی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و 24 ساعته به مردم می باشد. دراین دفتر که سطح پیشخوان ادارات تا خانه و محلهای کار شهروندان خواهد رسید , نیاز به مراجعه حضوری برای کارها و خدمات دولتی وجود نداشته و البته این خدمات با سرعت و اطمینان بیشتری به مردم ارایه می شود. وقتی شما کالا یا خدمتی را دنبال میکنید بالاترین ضمانت و تعهد کاری نوع شرکتی و حقوقی ضمانت است و بالاترین مدل مرتبه اعتبار در نزد شرکتهای سهامی عام(متعلق به دولت وعمومی) و سهامی خاص میباشند، اگر محل خدمات معتبر باشد بسیاری از موارد و پیگیری های آینده دیگر وجود نخواهد داشت. شعار ما همیشه همین بوده که وقت شما از جنس الماس است قدر ان را بدانید. در هرجا خدمتی دریافت کنید مهر میشود اما مهم است کجا مهر خدمت و ضمانت خدمت را انجام دهد ،گذشته نمای شیک و معتبر انجام خدمت در دفتر شرکت پیشخوان سهامی خاص اعتبار بسیار آینده جهت پیگیری نیز دارد. برای مثال : مهر برجسته یک دفتر اسناد رسمی به یک برگ اعتبار سند رسمی را میدهد پس مهم است کجا مهر خدمت را با چه عنوانی برای شما صادر کند.

***********************************************************

مزایای دولت الکترونیک

  • کاهش هزینه های دولت
  • صرفه جویی در وقت و انرژی ( 60% )
  • کاهش آلودگی شهر و هوا بدلیل کاهش ترافیک و عدم حضور فیزیکی
  • کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم
  • بهبود کیفیت زندگی مردم و ارائه خدمات پر سرعت به مردم
  • افزایش اشتغال بدلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی
  • بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه ها
  • همسو سازی سرمایه گذاریها با نیازهای شهروندان

توجه توجه نکته مهم

با توجه به استفاده از پایانه های اطلاعاتی در نگهداری و انتقال اطلاعات در بخشهای دولتی و خصوصی، ما با انواع تهدیدات و خطرات بسیار جدی مواجه هستیم.
این تهدیدات که میتواند شامل:
کپی برداری غیر مجاز یا سرقت اطلاعات – ایجاد تغییر ودست کاری اطلاعات و...و سایر تهدیدات در امور مالی باشد. جلو گیری از اخلال در نظام اطلاعاتی کشور وگسترش این خطرات اهمیت مبحث امنیت اطلاعات و بطور خاص امنیت شبکه ها را برایمان دو چندان می کند.

بسیاری افراد سود جو یا ناآگاه ممکن است شما را دعوت کنند از محل خارج شبکه داخلی و دفاتر پیشخوان که منطقه امن برای تبادل خدمات الکترونیکی است اقدام به گرفتن خدمت کنید اینکه به حرف(در صورت تضمین داشتن از درستی حرف فرد) باز هم دلیل نمیشود خود را در معرض تهدیدات الکترونیکی قرار دهید

* *