سامانه پیشخوان دولت 1130
ما سیم کارت های همراه اول نداریم ما سیم کارت بی کیفیت نداریم!

1870481 بازدید ثبت شده سال قبل
1697 سفارش ثبت شده سال قبل

ما جز اندک محل های فروش در زاهدان هستیم که  کیفیت محصول اهمیت قائل میشویم تا کمیت فروش اکثرا  فروش همه اپراتور ها با اندازه زیاد حجم اینترنت که اکثرا کاربردی ندارد میباشند مانند  اینترنت های پر حجم بدون سرعت و بسته های مکالمه فاقد آنتن دهی مناسب و .... سیم کارت های ویژه انفاقا اکثرا حجم اینترنت زیادی ندارند چون اینترنت ها دارای سرعت بالا در حد یک مودم معمولی بازار هست احتیاج به نرم افزار خاصی جهت اتصال به نرم افزار ها ندارند کلا ما فقط سیم کارت خاص صادر میکنیم (سیم کارت های تحت طرح صیانت ملی در حال حاضر ارائه نمی دهیم مثل همراه اول و رایتل )

 

در صورتی که نیاز دارید فروش متفاوت داشته باشید همانند برند های روز ایران که شماره خاص خود را دارند ، نه روش قدیمی و دموده استفاده از شماره 0912 مراجعه کنید.

اگر از پرداخت برای نرم افزار های خاص جهت اتصال به اینترنت خسته شدید

اگر سرعت زیاد اینترنت و آنتن دهی همیشه قدرتمند ومکالمه بسیار قوی تر از همیشه حتی نقاط مرزی نیاز دارید به ما مراجعه کنید