• زاهدان روبروی پاساژ قائم خیابان شریعتی
  • ref@post.ir
  • ساعات اداری: 8:00 الی 14:00
*

تا چند لحظه دیگر انتقال پیدا میکنید به مجموعه کلیپ های ما

 

وبسایت حاضر یکی از چند وبسایت تحت نظارت مدیریت فعلی لازم به ذکر است  رویه مدیریت فعلی بر رایگان بودن خدمات است

در حال حاضر جهت ارائه پنل ساخت کارت ویزیت با کلیه اکانات و کد های html  بصورت هر چندتا لازم باشد،تنها بصورت رایگان به افراد مشغول به این زمینه داده میشود

جهت عدم تداخل در امور کاری دیگر صنف ها و ایجاد درآمد زایی افراد علاقه مند در زمینه ارائه خدمات 

* *